Inloggen

Inloggen

Je solliciteert op:Cyber Security Consultant

Solliciteren

Ictivity verzamelt de door jouw verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om je sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We verwijderen persoonsgegevens in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Je kunt Ictivity op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen, of de toestemming in te trekken. Tevens heb je het recht op inzage en correctie van jouw gegevens. Meer informatie vind je in het Privacy Statement van Ictivity.
Ictivity verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om de sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan Ictivity op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken. Meer informatie vind je in het Ictivity Privacy Statement.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens voor 12 maanden te bewaren.